Politikalarımız


Kalite Politikamız
Kendine güvenen, üretim ve hizmet akıcılığı yüksek kurumsal yapılarda, her seviyede etik çözüm üretmek,

Sektöründe liderliğe ulaşırken, tüm iş ortaklarının başarısına katkıda bulunmanın vazgeçilmez destekçisi olma önceliğini yaşamak,

İlgili mevzuat ve yönetim sistemi standartlarına uymak,

Yatırım projelerine uygun elektrik enerjisi üretim tesisleri kurdurmak,

Türkiye elektrik piyasası kuralları çerçevesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik enerjisi üretmek,

Elektrik üretim ve tüketim optimizasyonu ile gelir maksimizasyonuna ulaşılmasına katkıda bulunmak,

Müşteri memnuniyetinin tespit ve takibinde müşteri yapısına uygun, dinamik yöntemler oluşturmak,

Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde, sürekli iyileştirme ve gelişim fırsatlarını etkin ve verimli şekilde uygulama taahhüdü ile çalışmaktır. 

Çevre Politikamız
Sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu enerji üretimi anlayışını sürekli olarak iyileştirmek,

Elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurdurulması, işletilmesi ve elektrik enerjisi satışı ile ilgili faaliyetlerinde ve hizmetlerinde ekolojik dengeye zarar vermemek ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

Faaliyetleri ile ilgili alanlarda çevre ile ilgili mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek,

Tesis ve süreç tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Atık miktarlarını minimuma indirmeye ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmak,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, mümkün olduğu kadar atıkları geri kazanmayı hedeflemek; geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmektir.  
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda çalışanları için bireysel ve kurumsal olarak gerekli tedbirleri almak ve yeterli kaynak yaratmak,

İSG risklerini tanımlamak ve tüm çalışanların erişimine açarak tanımlanan risklerin kontrolü için gerekli önlemleri almak,

İSG performansını takip edilebilir hedeflerle ölçerek,

İSG Yönetim Sistemi üzerinde sürekli iyileştirmeler yapmak,

Mevzuat ve diğer gerekliliklere uygun olarak hareket etmek,

Tüm çalışanlarına İSG Temel Eğitimlerini ve İSG kapsamında diğer eğitimleri vermek ya da verdirilmesini sağlamak,

Çalışanların faaliyetlerini gerçekleştirirken sağlıklarının bozulmaması, yaralanmalarının önlenmesi ve iş kazalarından korunmaları için gerekli her türlü çalışma ve kaynağı sağlamak ve gerekli denetimleri yapmaktır.

Biliyor muydunuz?
 • Jeotermal enerji santralleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilmektedir.

 • Rüzgar enerjisi dünya çapında en hızlı gelişen enerji kaynaklarından bir tanesidir.

 • MÖ200 yılında Çin'de ve Orta Doğu'da su pompalamak ve tahıl öğütmek için rüzgar enerjisi ile çalışan değirmenler kullanılmıştır.

 • Ege Bölgesi'ndeki girintili çıkıntılı yeryüzü yapısı sayesinde, sıcak su yeraltında kolayca hapsolabilmektedir.

 • Dünya enerji tüketiminin %34'ünün rüzgar enerjisinden karşılanması; 2050 yılına kadar 113 milyar ton CO2 gazının atmosfere salımını engelleyecektir.

 • Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sırada yer almaktadır.

 • Avrupa ve Dünya'nın aksine, Türkiye'de büyük bir jeotermal potansiyel, yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir.

 • Yeryüzünde 100 derecede kaynayan su, yeraltındayken basınç etkisiyle, 250 dereceye varan sıcaklıklarda kaynamadan doğal olarak depolanabilmektedir.

 • 21. yüzyıl santralleri, 20. yüzyıl santrallerine oranla %40 daha az CO2 emisyonu yaratmaktadır.

 • Güneş Dünya'ya enerjisini gönderdikçe rüzgar enerjisi mevcut olacaktır.

 • Güneşin dünyayı daha 4.5 milyon yıl boyunca ısıtacağı öngörülmektedir.

 • Rüzgar Enerjisinin yakıt maliyeti yoktur.

 • Bilinen ilk rüzgar "değirmenleri" İran'da yapılmıştır.

 • Rüzgar enerjisi MÖ5000 yılında Nil nehri üzerindeki teknelerde itici güç olarak kullanılmıştır.

 • Jeotermal elektrik santrallerinde, elektrik üretmek için hiçbir yakma işlemi yapılmamakta ve dolayısıyla hava kirliği oluşmamaktadır.

 • Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi İngiltere'dir. O kadar ki; sadece rüzgar enerjisi ile ülkenin tüm enerji ihtiyacı birkaç katıyla karşılanabilir.

 • Mis-1-JES projesi tamamlandığı zaman yenilenebilir enerji kaynağından üreteceğimiz elektrik ile 5,926,140 fidan dikimine denk karbon salınımı azaltılmış olacaktır.