İçerik güncelleniyor...
Biliyor muydunuz?
 • Güneş Dünya'ya enerjisini gönderdikçe rüzgar enerjisi mevcut olacaktır. Güneşin dünyayı daha 4.5 milyon yıl boyunca ısıtacağı öngörülmektedir.

 • Rüzgar enerjisi dünya çapında en hızlı gelişen enerji kaynaklarından bir tanesidir.

 • Güllübağ Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik ile Türkiye içerisinde 108.653 nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

 • Bayramhacılı Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik, Ardahan ve Bayburt illerinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.

 • Bilinen ilk rüzgar "değirmenleri" İran'da yapılmıştır.

 • Rüzgar enerjisi MÖ5000 yılında Nil nehri üzerindeki teknelerde itici güç olarak kullanılmıştır.

 • 21. yüzyıl santralleri, 20. yüzyıl santrallerine oranla %40 daha az CO2 emisyonu yaratmaktadır.

 • Türkiye'nin enerji ihtiyacının %60'ı yurt dışından ithal edilen yakıtlardan karşılanmaktadır.

 • Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sırada yer almaktadır.

 • Jeotermal enerji santralleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilmektedir.

 • Rüzgar Enerjisinin yakıt maliyeti yoktur.

 • MÖ200 yılında Çin'de ve Orta Doğu'da su pompalamak ve tahıl öğütmek için rüzgar enerjisi ile çalışan değirmenler kullanılmıştır.

 • Danimarka, hali hazırda tükettiği tüm elektriğin %20'sini rüzgar enerjisinden elde etmektedir.

 • Bayramhacılı Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik ile 65.000 nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

 • Jeotermal elektrik santrallerinde, elektrik üretmek için hiçbir yakma işlemi yapılmamakta ve dolayısıyla hava kirliği oluşmamaktadır.

 • Ege Bölgesi'ndeki girintili çıkıntılı yeryüzü yapısı sayesinde, sıcak su yeraltında kolayca hapsolabilmektedir.

 • Avrupa ve Dünya'nın aksine, Türkiye'de büyük bir jeotermal potansiyel, yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir.

 • Dünyada tüketilen kömürün %72 si Çin, Amerika, Hindistan, Japonya ve Rusya kaynaklıdır.

 • Dünya enerji tüketiminin %34'ünün rüzgar enerjisinden karşılanması; 2050 yılına kadar 113 milyar ton CO2 gazının atmosfere salımını engelleyecektir.

 • Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi İngiltere'dir. O kadar ki; sadece rüzgar enerjisi ile ülkenin tüm enerji ihtiyacı birkaç katıyla karşılanabilir.

 • ABD'nin jeotermal kaynaklardan bir senede ürettiği enerji, 60 milyon varil petrolün yakılmasına eşittir.

 • Yeryüzünde 100 derecede kaynayan su, yeraltındayken basınç etkisiyle, 250 dereceye varan sıcaklıklarda kaynamadan doğal olarak depolanabilmektedir.

 • Güllübağ Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik, Kars ilinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.