Kullanım Koşulları
Telif Hakkı :

Bu web sitesinin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir belgelerin telif hakkı Soyak Enerji'ye aittir ve tüm hakları saklıdır.

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Soyak Enerji Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu, hem bu koşullara hem de site ile ilgili bütün yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Soyak Enerji işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Web sitesindeki bilgi ve içeriği, size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, sadece kişisel kullanım için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu, kişisel kullanım amaçları dışında başkaca herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Yasal Uyarı:

Soyak Enerji bu web sitesinde verilen bilginin doğruluğu, yeterliliği, tamlığı ve güncelliği anlamında sorumlu değildir. Tüm çabalarımıza karşın, web sitesinde verdiğimiz yazılı bilgiler, grafikler, şemalar, görseller ve üçüncü taraf linkleri doğruluğunu ve/veya güncelliğini yitirmiş olabilirler. Web sitemizde, yayınlanan bilgiler ışığında alacağınız her türlü kararın sorumluluğu tarafınıza aittir. Soyak Enerji ve/veya grup şirketlerinin, site hazırlayıcılarının, şirket çalışanlarının, Soyak Enerji'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların, bu web sitesindeki bilgiye erişiminiz, kullanımınız veya yorumlamanız neticesinde uğrayabileceğiniz olası zararlardan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Benzer şeklide web sitesinde veya kullanımında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkan her türlü doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan da Soyak Enerji ve/veya grup şirketleri, site hazırlayıcıları, şirket çalışanları, Soyak Enerji'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Soyak Enerji ve grup şirketleri, web sitemize erişiminize imkan tanıyan üçüncü taraf sitelerinin ve onların linklerinin içeriğinden dolayı sorumlu değildir. Bu web sitemizin farklı bölümlerinde, bilgi içeriğini genel anlamda yararlı bulduğumuz veya içeriği açısından web sitemiz ile paralelliği olduğunu düşündüğümüz üçüncü taraf web sitelerine link vermiş bulunuyoruz. Bu linklerin varlığı, link verdiğimiz web sitelerinin içeriğinin tarafımızca kontrol edildiği veya onaylandığı anlamını da taşımaz.

Geçerli Hukuk ve Yetki :

Yukarıda ifade edilen genel çerçeve dahilinde, bu web sitesini ziyaretiniz, kullanımınız ve malzeme indirmeleriniz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu kullanım sonucunda oluşacak her türlü uyuşmazlık hallerinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
Biliyor muydunuz?
 • Güneş Dünya'ya enerjisini gönderdikçe rüzgar enerjisi mevcut olacaktır. Güneşin dünyayı daha 4.5 milyon yıl boyunca ısıtacağı öngörülmektedir.

 • Rüzgar enerjisi dünya çapında en hızlı gelişen enerji kaynaklarından bir tanesidir.

 • Güllübağ Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik ile Türkiye içerisinde 108.653 nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

 • Bayramhacılı Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik, Ardahan ve Bayburt illerinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.

 • Bilinen ilk rüzgar "değirmenleri" İran'da yapılmıştır.

 • Rüzgar enerjisi MÖ5000 yılında Nil nehri üzerindeki teknelerde itici güç olarak kullanılmıştır.

 • 21. yüzyıl santralleri, 20. yüzyıl santrallerine oranla %40 daha az CO2 emisyonu yaratmaktadır.

 • Türkiye'nin enerji ihtiyacının %60'ı yurt dışından ithal edilen yakıtlardan karşılanmaktadır.

 • Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından, Avrupa'da birinci, Dünya'da yedinci sırada yer almaktadır.

 • Jeotermal enerji santralleri 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilmektedir.

 • Rüzgar Enerjisinin yakıt maliyeti yoktur.

 • MÖ200 yılında Çin'de ve Orta Doğu'da su pompalamak ve tahıl öğütmek için rüzgar enerjisi ile çalışan değirmenler kullanılmıştır.

 • Danimarka, hali hazırda tükettiği tüm elektriğin %20'sini rüzgar enerjisinden elde etmektedir.

 • Bayramhacılı Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik ile 65.000 nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

 • Jeotermal elektrik santrallerinde, elektrik üretmek için hiçbir yakma işlemi yapılmamakta ve dolayısıyla hava kirliği oluşmamaktadır.

 • Ege Bölgesi'ndeki girintili çıkıntılı yeryüzü yapısı sayesinde, sıcak su yeraltında kolayca hapsolabilmektedir.

 • Avrupa ve Dünya'nın aksine, Türkiye'de büyük bir jeotermal potansiyel, yeraltında keşfedilmeyi beklemektedir.

 • Dünyada tüketilen kömürün %72 si Çin, Amerika, Hindistan, Japonya ve Rusya kaynaklıdır.

 • Dünya enerji tüketiminin %34'ünün rüzgar enerjisinden karşılanması; 2050 yılına kadar 113 milyar ton CO2 gazının atmosfere salımını engelleyecektir.

 • Avrupa'nın en rüzgarlı ülkesi İngiltere'dir. O kadar ki; sadece rüzgar enerjisi ile ülkenin tüm enerji ihtiyacı birkaç katıyla karşılanabilir.

 • ABD'nin jeotermal kaynaklardan bir senede ürettiği enerji, 60 milyon varil petrolün yakılmasına eşittir.

 • Yeryüzünde 100 derecede kaynayan su, yeraltındayken basınç etkisiyle, 250 dereceye varan sıcaklıklarda kaynamadan doğal olarak depolanabilmektedir.

 • Güllübağ Barajı'ndan bir yılda elde edilen elektrik, Kars ilinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir.